Afspraak maken?
Klik hier!

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is voor kinderen van 0-18 jaar oud, waarbij de normale ontwikkeling afwijkend of vertraagd is. De kinderfysiotherapeut is een gespecialiseerde fysiotherapeut, want de behandeling van kinderen is niet te vergelijken met de behandeling van volwassenen. Kinderen zijn constant in de groei, ze worden letterlijk groter maar ook hun houdings- en bewegingsvaardigheden en hun kennis groeit constant. 

De kinderfysiotherapeut zal uw kind spelenderwijs behandelen voor zijn of haar klachten en zal u ook bij de behandeling betrekken zodat u de oefeningen en adviezen ook thuis kunt toepassen.

De kinderfysiotherapeut werkt nauw samen met de huisarts, kinderarts, consultatiebureauarts, kinderpsycholoog, ergotherapeut, logopedist en leerkrachten om uw kind zo goed mogelijk te kunnen helpen.

 

Indicaties kinderfysiotherapie: 

Babys (0 tot 2 jaar): • de baby is erg slap of voelt juist gespannen aan • de baby overstrekt zich veel • de baby is onrustig en huilt veel of is juist te rustig • de baby wil niet op de buik liggen en er begint een achterstand te ontstaan in de ontwikkeling in buikligging • er is sprake van een voorkeurshouding van het hoofdje, al dan niet gepaard gaande met een afplatting van de schedel (plagiocephalie) • bijzondere voortbewegingsvormen zoals billen schuiven, wanneer dit een belemmering vormt voor de verdere ontwikkeling • orthopedische problemen, zoals aangeboren klompvoetjes • neurologische problemen (Erbse parese, hersenbeschadiging, spina bifida) • prematuriteit, dysmaturiteit • aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden (bijv. syndroom van Down) De behandeling van zuigelingen wordt in het algemeen aan huis gegeven, binnen de veilige omgeving van het kind. Centraal staan in de behandelingen hanterings en houdingsadviezen. Ouderinstructie neemt dan ook een belangrijke plaats in. De adviezen kunnen direct in de eigen situatie worden toegepast. In deze periode kan een achterstand in de (motorische) ontwikkeling duidelijker worden. 

Peuters ( 2-4 jaar): • een vertraagde of afwijkende motorische ontwikkeling • meer dan gemiddeld struikelen of vallen • een afwijkend looppatroon • angstig zijn bij op- en afstappen of bij het klimmen en klauteren • problemen met de prikkelverwerking • neuromusculaire aandoeningen Het kind kan moeite hebben met lopen, rennen, springen, klimmen en klauteren. Een afwijkende stand van de voeten of benen, veel struikelen of vallen en alleen maar op de tenen lopen kunnen reden zijn om advies te vragen bij een kinderfysiotherapeut. 

Kinderen in de basisschoolleeftijd (4-12 jaar): In de schoolleeftijd is de motoriek een belangrijk onderdeel van het sociale gebeuren op school, met vriendjes en leeftijdsgenootjes. De omgeving heeft een belangrijke signalerende functie (leerkracht, ouders). Het kan zijn dat het kind op het schoolplein en tijdens de gymnastiek niet goed mee kan doen met de bewegingsspelletjes. Het kind kan zich terugtrekken of faalangstig gedrag vertonen. Indicaties voor kinderfysiotherapie bij 4-12 jarigen kunnen zijn: • Houdingsafwijkingen • Ademhalingsproblemen • Problemen met de prikkelverwerking • Motorische mijlpalen laat bereiken, moeite hebben met het leren hinkelen, huppelen, fietsen of zwemmen • Veelvuldig vallen • Onhandig zijn • Niet stil kunnen zitten • Problemen met het leren schrijven; een slechte schrijfmotoriek, problemen met het schrijftempo 

Jongeren ( 12 tot 18 jaar): In de periode van de groeispurt en de puberteit vinden er veel lichamelijke veranderingen plaats. Houdingsafwijkingen komen in deze periode vaker voor. Hoofdpijnklachten, nek- en rugklachten kunnen voorkomen. Daarnaast kunnen er tijdens het sporten sneller relatieve overbelasting klachten optreden (knieklachten, enkelklachten). 

Heeft u een “niet-pluis” gevoel, dan is dat reden genoeg om een deskundige te raadplegen. Voor een consult met uw kind kunt u op afspraak bij onze kinderfysiotherapeuten terecht. 

 

Verwijzing en vergoeding:

U kunt u bij de kinderfysiotherapeut aanmelden met een verwijsbrief. Wellicht is uw kind doorverwezen naar de kinderfysiotherapeut door de consultatiebureau arts, de huisarts, de kinderarts of een andere specialist. Maar ook zonder verwijzing kunt u gewoon bij de kinderfysiotherapeut terecht.

Meestal worden de behandelingen vergoed door uw zorgverzekering. Kinderfysiotherapie zit voor een gedeelte in uw basisverzekering. Met een aanvullende verzekering krijgt u meer behandelingen vergoed, de hoogte hiervan hangt van uw aanvullende verzekering af. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.