Afspraak maken?
Klik hier!

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de fysiotherapeut u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) minder valide of slecht ter been bent.

De fysiotherapeut beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Om in aanmerking te komen voor een huisbezoek is een verwijzing van de huisarts nodig.